Program Konferencji

Interdyscyplinarna Konferencja naukowo-Szkoleniowa
„Medycyna podróży w praktyce lekarskiej”

Czwartek, 21 kwietnia 2022

14.00 – 15.45

WARSZTATY – ‘Medycyna podróży w Podstawowej Opiece Zdrowotnej oraz w Poradni Medycyny Podróży z punktem szczepień’

Prowadzący:

Sekcja Medycyny Podróży Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
dr n. med. Dagmara Pokorna-Kałwak
dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska

16.00 – 16.15

OTWARCIE KONFERENCJI

16.15 – 17.00

WYKŁAD INAUGURANCYJNY – ‘Sytuacja epidemiologiczna na świecie w aspekcie międzynarodowego ruchu podróżnych’

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

17.00 – 18.00

SESJA – ‘Epidemia COVID-19 w Polsce – doświadczenia I Oddziału Zakaźnego we Wrocławiu’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon
dr Justyna Janocha-Litwin
dr n. med. Marta Kucharska

17.00 – 17.30   Etiopatogeneza, objawy kliniczne i następstwa zakażenia SARS-CoV-2
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Simon

17.30 – 17.45   Realia pracy na Oddziale „zakowidowanym”
dr Justyna Janocha-Litwin

17.45 – 18.00   Aktualne możliwości leczenia SARS-CoV-2/Covid-19
dr n. med. Marta Kucharska

18.00 – 18.10

DYSKUSJA

18.10 – 19.00

SESJA – ‘Szczepienia ochronne w medycynie podróży’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

18.10 – 18.35   Przeciwwskazania a zarządzanie ryzykiem w szczepieniach ochronnych
prof. dr hab. n. med. Ernest Kuchar

18.35 – 19.00   Szczepienia ochronne – rekomendacje towarzystw naukowych 2021
prof. dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas

19.00 – 19.10

DYSKUSJA

20.00

KOLACJA

Piątek, 22 kwietnia 2022

7.00 – 9.00

ŚNIADANIE

9.00 – 10.00

SESJA – ‘Problemy zdrowotne w podróży cz. I – Choroby transmisyjne’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paul
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
prof. dr hab. n. med. Sambor Grygorczuk

9.00 – 9.20   Zakażenia arbowirusowe
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paul

9.20 – 9.40   Malaria
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

9.40 – 10.00   Choroby odkleszczowe
prof. dr hab. n. med. Sambor Grygorczuk

10.00 – 10.10

DYSKUSJA

10.10 – 11.10

SESJA ‘Problemy zdrowotne w podróży cz. II – Zaburzenia żołądkowo-jelitowe’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

10.10 – 10.30   Infekcje przewodu pokarmowego u podróżujących
prof. dr hab. n. med. Anatol Panasiuk

10.30 – 10.50   Zakażenia wirusami hepatotropowymi – WZW typu A i E
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska

10.50 – 11.10   Parazytozy jelitowe
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

11.10 – 11.20

DYSKUSJA

11.20 – 11.40

PRZERWA KAWOWA

11.40 – 12.40

SESJA – ‘Problemy zdrowotne w podróży cz. III’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
dr Aleksander Zińczuk
dr Karolina Rostkowska-Białas

11.40 – 12.00   Choroby przenoszone drogą płciową, profilaktyka przedekspozycyjna zakażenia HIV
dr Aleksander Zińczuk

12.00 – 12.20   Tężec i wścieklizna – profilaktyka przedekspozycyjna
dr Karolina Rostkowska-Białas

12.20 – 12.40   Problemy dermatologiczne osób podróżujących
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

12.40 – 12.50

DYSKUSJA

12.50 – 13.50

SESJA – ‘Choroby nieinfekcyjne w podróży’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski
prof. dr hab. n. med. Marcin Renke
prof. dr hab. n. med. Marek Koziński

12.50 – 13.10   Podróżni z chorobami nerek cz. I
prof. dr hab. n. med. Przemysław Rutkowski

13.10 – 13.30   Podróżni z chorobami nerek cz. II
prof. dr hab. n. med. Marcin Renke

13.30 – 13.50   Podróżni z chorobami układu sercowo-naczyniowego
prof. dr hab. n. med. Marek Koziński

13.50 – 14.00

DYSKUSJA

14.00 – 15.00

OBIAD

15.00 – 16.00

SESJA – ‘Medycyna tropikalna – przegląd przypadków pacjentów leczonych w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UM w Poznaniu oraz IMMiT w Gdyni’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paul
prof. dr hab. n. med. Wacław Nahorski

15.00 – 15.40   Przypadki pacjentów leczonych w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UM w Poznaniu
prof. dr hab. n. med. Jerzy Stefaniak, prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paul

15.40 – 16.00   Przypadki pacjentów leczonych w Klinice Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych UCMMiT GUMed w Gdyni
prof. dr hab. n. med. Wacław Nahorski

16.00 – 16.10

DYSKUSJA

16.10 – 17.10

SESJA – ‘Podróżować każdy może’

Przewodniczący:

dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska
dr n. med. Ewa Zwolińska
dr Justyna Janocha-Litwin

16.10 – 16.30   Kobieta ciężarna i w czasie laktacji w podróży
dr n. med. Ewa Zwolińska

16.30 – 16.50   Podróżny z zaburzeniami odporności
dr Justyna Janocha-Litwin

16.50 – 17.10   Podróżny z chorobami przewlekłymi/wielochorobowością
dr n. med. Małgorzata Koziarska-Rościszewska

17.10 – 17.20

DYSKUSJA

17.20 – 17.40

PRZERWA KAWOWA

17.40 – 19.00

DEBATA Z UCZESTNIKAMI KONFERENCJI – ‘Certyfikowane Ośrodki Medycyny Podróży – fakty i mity – przydatność dla systemu opieki zdrowotnej w Polsce’

Prowadzący:

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży
Krajowy konsultant w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
Dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej

20.00

KOLACJA

Sobota, 23 kwietnia 2022

7.00 – 9.00

ŚNIADANIE

9.00 – 10.00

SESJA – ‘Ekstremalna medycyna podróży’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paul
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
dr n. med. Jarosław Krzyżak

9.00 – 9.20   Problemy zdrowotne w nurkowaniach rekreacyjnych
dr n. med. Jarosław Krzyżak

9.20 – 9.40   Problemy zdrowotne w warunkach wysokogórskich
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Paul

9.40 – 10.00   Podróże ekspedycyjne – Afryka
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

10.00 – 10.10

DYSKUSJA

10.10 – 11.00

SESJA – ‘Badania przed i po powrocie z podróży’

Przewodniczący:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Sikorska
prof. dr hab. n. med. Wacław Nahorski

10.10 – 10.35   Problemy zdrowotne po powrocie z podróży – analiza pacjentów hospitalizowanych w Uniwersyteckim Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni (2006-2016)
dr Martyna Bykowska-Tumasz

10.35 – 11.00   Badania przed i po powrocie z podróży
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Korzeniewski

11.00 – 11.10

DYSKUSJA

11.10 – 11.30

PRZERWA KAWOWA

11.30 – 12.30

DEBATA Z UCZESTNIKAMI KONFERENCJI – ‘Medycyna podróży w Polsce – teraźniejszość i przyszłość’

Prowadzący:

Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej, Tropikalnej i Podróży
Krajowy konsultant w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej
Dyrektor Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej

13.00

ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI